Obchodní podmínkny

Registrací do online kurzu Affiliate Academy potvrzuje uživatel i poskytovatel kurzu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

Poskytovatelem kurzu Affiliate Academy je:
OLYMPIC s.r.o.
Brozany 136
Staré Hradiště
533 52
IČ: 27480381
DIČ: CZ27480381
další informace naleznete v kontaktech.

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem na straně jedné a uživatelem na straně druhé. Uživatelem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila vstup do kurzu Affiliate Academy.

1. Obecné podmínky
1.1 Online kurzu Affiliate Academy  provozuje společnost OLYMPIC s.r.o., dále jen Kurz.
1.2 Zájemce, který si zakoupí vstup do Kurzu se nazývá uživatel.
1.3 Objednávka Kurzu je závazná. Ihned po objednání bude uživateli vystavena zálohová faktura se splatností 7 dní. Po jejím uhrazení bude uživateli vystaven daňový doklad a zaslány přístupové údaje do členské sekce kurzu.

2. Práva a povinnosti uživatele

2.1 Uživatel může požádat o ukončení platnosti svého členství v Kurzu kdykoliv během jeho platnosti. Pokud tak učiní, bude přihlášení do jeho systému znemožněno a ztrácí tím také nárok na veškeré bonusy a výhody spojené s členstvím v kurzu.
2.2 Uživatel si nesmí objednat Kurz přes svůj vlastní provizní odkaz. Pokud tak učiní, tak nemá nárok na vzniklou provizi.
2.3 Uživatel je povinnen chránit své přístupové údaje ke Kurzu před zneužitím třetí stranou
2.4 Uživatel má právo do 30 dnů od objednání požádat o zrušení svého členství a vrácení peněz. Uživateli bude jeho vstupní poplatek vrácen a zrušeny všechny bonusy, pokud učinil všechny kroky, které jsou v Affiliate Academy přiřazeny jednotlivým kapitolám a přesto nedosáhl prvních konverzí.

3. Práva a povinnosti Poskytovatele
3.6 Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí poskytovatel uživatele upozornit.

4. Ceny
4.1 Cena online kurzu Affiliate Academy je od 3.970 Kč bez DPH  do 9.970 Kč bez DPH dle varianty kurzu a jeho obsahu. V rámci této ceny obdrží uživatel právo na vstup do online kurzu.
4.2 Objednávkový formulář je napojen na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
4.3 Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
5.2 Uživatelé, kteří si objednali kurz Affiliate Academy souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k propagaci kurzu Affiliate Academy, software AffilBox, k zasílání novinek a úprav v tomto systému a k informování o dalších přidružených službách Poskytovatele.

V Praze 1. 1. 2015, verze 1.0